Zakončení soutěžní sezóny 2023 mladších žáků

Jako poděkování za vzornou reprezentaci sboru a dosažení velmi pěkných výsledků v letošní soutěžní sezóně uspořádali vedoucí mládeže v termínu 8. října 2023 akci „Zakončení soutěžní sezóny mladších  žáků“. Tato akce byla finančně podpořena dotací z MŠMT.

Akce byla započata srazem všech účastníků ve 13:50 hod u hasičárny v Mniší, poté byly děti hasičským vozem a osobními auty převezeny do zábavného centra „Magick park“ v Novém Jičíně.

Děti si pod dohledem dospělých dvě hodiny dováděly na herních prvcích zábavného centra.

Spokojené, avšak hladové děti byly převezeny do restaurace „Hasičárna U Hynečků“ v Brušperku, kde byly obdařeny pitím a jídlem. V rámci stravovací služby byly dětem zakoupeny nealkoholické nápoje a pizzy.

Po návratu zpět k hasičárně se děti spokojeně rozešly ke svým domovům.

Celkem se akce zúčastnilo 12 dětí a 4 dospělí (trenéři + dohled).