Historie

Historie

Hasičsky dobrovolný spolek v Mniší ustanovil se dne 25. března 1901. Tentokráte se shromáždili občané, kteří hasiči býti chtěli, v obecním hostinci. Pan Šimon Marák zahájil schůzi přiměřeným úvodem a vyzval, aby kdo chce ku spolku se přihlásil. Přihlásilo se 27 členů. Nato čteny a schváleny stanovy…
zpráva ke 110 letům trvání sboru

Něco o obci Mniší

Obec Mniší byla založena podle nejstarších dokumentů v roce 1292. Nyní je společně s obcemi Vlčovice, Lubina I a Lubina II součástí města Kopřivnice, které má 23687 obyvatel. Mniší leží na úpatí překrásných Beskyd mezi městy Frenštát p. Radhoštěm a Kopřivnicí v Moravskoslezském kraji, okres Nový Jičín. Kopřivnice zřizuje 5 jednotek SDH a to Kopřivnice město (JPO II.), Lubina I (JPO V), Lubina II (JPO V). Vlčovice (JPO V) a Mniší (JPO V). Mimo to přispívá na místní HZS Tatra, který kromě závodu Tatra vyjíždí i do okolí.

A nyní o sboru

Sbor Dobrovolných Hasičů v Mniší byl od samých začátků v popředí, co se týče organizací a spolků naší obce. Sbor pořádal nejrůznější akce jako výlety, plesy, krmášové zábavy, diskotéky či letní večery. Hrál divadlo a dokonce provozoval v dávných dobách knihovnu. Jednotka prováděla preventivní prohlídky domácností se zaměřením na komíny. Kromě požárů, povodní, také pomáhala čistit studny apod. V době sklizně prováděla hlídky a pomáhala se slámou. V obci se členové sboru aktivně podíleli na přístavbě hostince, rekonstrukci hřiště, výstavbě tenisového kurtu či tanečního parketu na hřišti.

Trochu dat a údajů

Na první schůzi 10. dubna 1901 bylo schváleno zakoupení základní výstroje pro 15 mužů, velitele a dva podvelitele. V roce 1903 byl od firmy Churain v Hlinsku zakoupen navinovák na hadice. První zkouškou ohněm prošla jednotka 12. května 1905. Roku 1913 byl zakoupen pozemek pro stavbu zbrojnice a o rok později byla započata její stavba. Stavbu prodloužila I světová válka a dokončení stavby proběhlo až v roce 1923, kdy byla 8. června slavnostně otevřena. Při této příležitosti byla také poprvé vyzkoušená nová 4 kolová stříkačka od firmy Smékal. V roce 1938 proběhla výstavba vodní požární nádrže o obsahu 60 m3 vody na horním konci obce. V roce 1941 byl zakoupen nový dvoukolový agregát model 323 o HP32 od firmy Stratílek ve Vysokém Mýtě. V roce 1948 se konečně podařilo zakoupit nákladní auto Tatra vyřazené v Kopřivnické automobilce. Jednalo se o dvou nápravový malý nákladní automobil Tatra 43. Vůz byl poté předělán p. Jos. Adamcem strojním zámečníkem v nedaleké Tiché. Podle pamětníku byl vůz modré barvy, bez hasičského čerpadla s lavicemi podélně za kabinou, pod nimiž byly skříňky na nářadí a hadice. Karoserie byla otevřená s plátěnou stěnou a bez dveří. Nutná přestavba již kritického stavu zbrojnice proběhla v roce 1951 V roce 1962 proběhla výstavba 2 vodní požární nádrže ve středu obce. Za pomoci MNV byla v roce 1965 zakoupena nová Tatra 805 a stříkačka PS 8, toho roku je také v kronice psaná zmínka o porouchané PS 12, ale není zapsáno, kdy nám byla přidělena. Významným dnem je bezesporu 6.červen 1980, to byl po malé odmlce opět založen oddíl žáku, jehož členové se postupně probojovali až na posty nejvyšší. V roce 1984 proběhla celková rekonstrukce požární zbrojnice do dnešní podoby, bohužel při rekonstrukci nenávratně zmizelo množství starých přileb, opasků a stejnokrojů. V roce 1987 pak proběhla výstavba 100 metrové překážkové dráhy na hřišti, o rok později byla vybudovaná III. Požární nádrž, která zároveň slouží jako zdroj vody k nácviku požárních útoku, později na ni byl vybudován sklad nářadí pro potřeby hasičů. V roce 1988 jsme dostali nový dopravní automobil Avii DVS 12 standartně vybavenou. A v roce 2001 jsme si ke svému stoletému výročí pořídili nový prapor.

Současnost

V současné době sbor v průběhu roku pořádá končinové plesy a jednou za tři roky pak „Pochování basy“ dle masopustních zvyků, dále se účastníme oslav svatého Floriana patrona hasičů, pořádáme stavění a kácení máje, a slavíme svátek matek. V létě pořádáme letní večer, přes rok diskotéky a o vánocích vánoční koncert. V průběhu roku se konají různé turistické výlety a zpravidla jeden vícedenní zájezd. Naše jednotka k zásahům téměř nevyjíždí, a tak se věnujeme nezbytnému proškolováni a hlavně požárnímu sportu ve všech kategoriích, s dobrými výsledky.