Moravskoslezský kraj podporuje činnost SDH Mniší

Moravskoslezský kraj v roce 2023 poskytl našemu sboru neinvestiční dotaci ve výši 79 900 Kč na realizaci projektu Zabezpečení plnohodnotné sportovní přípravy v požárním sportu a udržení a rozvoj tradice hasičské uniformovanosti SDH Mniší.“

Sbor v rámci tohoto projektu pořídil vycházkové stejnokroje pro udržení a rozvoj tradice hasičské uniformovanosti sboru a pro nácvik disciplíny požární útok nakoupil nástřikové terče.

Za poskytnutou podporu děkujeme!