FINANČNÍ PODPORA NAŠÍ MLÁDEŽE Z NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY V ROCE 2023

V roce 2023 náš sbor obdržel z NSA (program Můj Klub 2023) finanční podporu na sportovní aktivity dětí a mládeže ve výši 107 520 Kč. Dotace byla použita na úhradu nákladů související s tréninkovou i soutěžní činností dětí a mládeže do 19 let, tj. na nákup výstroje a výzbroje (např. tretry, tunel pro disciplínu CTIF, transportní vozíky na přesun překážek), odměny trenérů, úhradu nájemného na běžecké atletické dráze a startovné na soutěžích.