Valná hromada

Výroční valná hromada se uskutečnila v sobotu 5. prosince 2015. Jako  hosté se zúčastnili starosta města Kopřivnice, Ing. Miroslav Kopečný, Ing. Ivana Bajerová, za Okrsek SDH p. Pavel Kališek  a za Osvětovou besedu Ing. Radim Pištělák. Na valné hromadě jsme mimo jiného zhodnotili celý uplynulý rok a odsouhlasili plán činnosti na rok 2016, který je opět nesmírně různorodý a bohatý (od soutěží přes kulturní a společenské akce včetně zájezdu).