MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ PODPORUJE ČINNOST SDH MNIŠÍ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ PODPORUJE ČINNOST SDH MNIŠÍ

Moravskoslezský kraj v roce 2022 poskytl našemu sboru neinvestiční dotaci ve výši 60 700 Kč na realizaci projektu „Uspořádání vícedenního sportovního soustředění pro mládež SDH Mniší a pořízení výstroje pro její činnost.“ Dotace činila 68,60 % celkových nákladů, zbytek byl uhrazen z vlastních zdrojů.

SDH Mniší v rámci tohoto projektu uspořádal pro mládež sboru sportovní soustředění, které se uskutečnilo ve dnech 13. – 17. dubna 2022 v Horní Lidči. V rámci poskytnuté dotace byly uhrazeny náklady na ubytování, pronájem sportovišť a zařízení pro relax, dále pak náklady na stravu zajištěnou poskytovatelem ubytovacích služeb (obědy, večeře), resp. na nákup surovin pro zajištění další stravy a pitného režimu. V rámci pořízení výstroje byly z dotačních prostředků nakoupeny sportovní dresy, ochranné přilby a tretry, které mládež využívá k tréninkové i soutěžní činnosti.

Za poskytnutou podporu děkujeme!