Finanční podpora naší mládeže z MŠMT v roce 2017

V roce 2017 náš sbor obdržel z MŠMT (program VIII) finanční podporu na projekt „Podpora činnosti mladých hasičů SDH Mniší“ ve výši 32 tis. Kč. Dotace byla použita na úhradu nákladů související s tréninkovou i soutěžní činností dětí a mládeže do 18 let, tj. na nákup výstroje a výzbroje, na úhradu nájemného na běžecké atletické dráze, startovného na jednotlivých soutěží či na odměny trenérů.

 

Sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let 

Družstva mladších a starších žáků byla v roce 2017 zapojena do celostátní hry Plamen, ligy Floriánek Cup 2017 a postupových pohárových soutěží.

Před zahájením jarní sezóny se naše družstva zúčastnila Minihalovky v Lubině. Soutěžilo se ve štafetě dvojic, uzlové štafetě a štafetě 5 x 20 m s překážkami. Starší žáci v konečném pořadí obsadili 3. místo. Družstvo mladších žáků ve své kategorii nenašlo přemožitele a zvítězilo nejen celkově ale i v každé disciplíně. Družstvo žáků mladších „mini obsadilo krásné 3. místo.

V rámci hry Plamen se mladší hasiči zúčastnili jarní části okresního kola v Lubojatech. I když museli dohánět bodovou ztrátu z ne moc vydařeného podzimu a navíc byli kvůli zranění oslabeni, předčily jejich výsledky všechna očekávání. Tři disciplíny ze čtyř vyhráli a jednou skončili druzí. Za skvěle odběhané závody bez trestných bodů si zaslouženě mohli na krk pověsit zlaté medaile.

V sobotu 6. května se v Tísku konala pohárová soutěž okresní rady mládeže, náš sbor reprezentoval kolektiv mladších žáků. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, a to požárním útoku s vodou a požárním útoku CTIF. Naši mladí hasiči zvítězili nejen celkově, ale i v jednotlivých disciplínách. Tímto vítězstvím si právem zajistili postup na Krajský pohár, který se konal v sobotu 2. září ve Frenštátě pod Radhoštěm. Bohužel zde v obou disciplínách chybovali, a proto obsadili až 11. místo.

Nejnáročnější částí letošní sezóny byla Liga Floriánek cup 2017. Jednalo se o seriál osmi soutěží, na kterých se soutěžilo v disciplínách požární útok s vodou, štafetě požárních dvojic, štafetě 4 x 60 m s překážkami či závodě požárnické všestrannosti. Každá soutěž byla vyhodnocena samostatně a zároveň se z ní dle umístění v jednotlivých disciplínách sbíraly body do celkového hodnocení ligy. Do ligy bylo v letošním roce zapojeno celkem 27 družstev, z toho 15 mladších a 12 starších. V celkovém hodnocení ligy se družstvo našich mladších žáků umístilo na 3. místě a družstvo žáků starších pak na místě čtvrtém.

V rámci Floriánku se letos také konaly dvě soutěže v běhu na 60 m s překážkami jednotlivců. První soutěž byla ve Fulneku a naši zástupci se umístili takto:

Starší chlapci: Lukáš Staněk – 2. místo, Michal Harabiš – 7. místo, Michal Purmenský – 10. místo

Starší dívky: Daniela Konvičková – 1. místo, Kristýna Zemanová – 8. m. Adéla Sokolová – 11. m.

Mladší chlapci: Matěj Babinec – 2. místo, Dominik Kahánek – 3. místo, Bartoloměj Filip – 9. místo

Mladší dívky: Anna Pustková – 4. místo, Agáta Holubová – 5. místo, Zuzana Mlčochová – 9. místo

Druhá soutěž se konala u nás v Mniší, kde se umístili takto:

Starší žáci: Lukáš Staněk – 5. místo, Michal Harabiš – 7. místo

Starší žačky: Nela Zahradníková – 5. místo, Daniela Konvičková – 8. místo, Kristýna Zemanová – 10. místo, Tereza Pustková – 11. místo, Viola Staníková – 12. místo, Adéla Sokolová – 14. místo

Mladší žáci: Šimon Holub – 1. místo, Matěj Babinec – 6. místo, Dominik Kahánek – 7. místo, Bartoloměj Filip – 9. místo

Mladší žačky: Agáta Holubová – 3. místo, Anna Pustková – 7. místo

Družstvo starších žáků se také zúčastnilo Ostravsko Beskydských šedesátek. Soutěž se konala 25. 11. 2017 v atletické hale ve Vítkovicích. Soutěžilo se v běhu na 60m překážek v kategorii starší dívky a chlapci. Za náš sbor se soutěže zúčastnili tří dívky a jeden chlapec. Nejlepší pokus z našich dívek předvedla Kristýna Zemanová, která si časem 16,13 zaběhla své osobní maximum. Sokolová Adéla dosáhla času 17,76. Zahradníková Nela předvedla pokus v čase 19,02. Mezi chlapci nás reprezentoval Lukáš Staněk, který časem 14,41 obsadil 67. místo.

Dnem 1. září byla zahájena nová sezóna hry Plamen.  Podzimní kolo této hry se uskutečnilo 7. října v Trojanovicích.  Závodilo se v závodě požárnické všestrannosti a štafetě 4 x 60 m s překážkami. Této soutěže se za náš sbor zúčastnila dvě družstva mladších žáků, za žáky starší pak družstvo jedno. Výsledky této soutěže se budou započítávat k výsledkům okresního kola, které se bude konat na jaře roku 2018. Naše družstva si vedla takto: Družstvo mladších žáků „A“ vyhrálo obě disciplíny. Družstvo „B“, složené především z nováčků prvňáčků, se ve štafetě umístilo na místě osmém a v ZPV pak obsadilo místo deváté. Starší žáci obsadili ve štafetě místo druhé a v ZPV místo šesté.

 

Dorost: V roce 2017 fyzická zimní příprava dorostu probíhala zejména na atletické dráze ZŠ npor. Loma v Příboře. Dorost se především v roce 2017 zaměřil na nácvik požárních útoků. Zúčastnil se pohárové soutěže KOVOK CUP v Mniší. Dosažený čas 24,46 znamenal 15. místo. V průběhu roku se pak dále zúčastnil soutěží v Tísku, Hukvaldech, Hájově, Staré Vsi a Mikulůvce, kde především sbíral zkušenosti. Poslední soutěži, které se zúčastnili, byla pohárová soutěž v Kopřivnici. Zde zaběhli čas 15,31 a v celkovém hodnocení obsadili 5. místo.