Finanční podpora naší mládeže z MŠMT v roce 2020

V roce 2020 náš sbor obdržel z MŠMT (program Můj klub) finanční podporu na projekt „Zajištění a rozvoj sportovní činnosti hasičské mládeže SDH Mniší v roce 2020“ ve výši 45 100 Kč. Dotace byla použita na úhradu nákladů související s tréninkovou i soutěžní činností dětí a mládeže do 23 let, tj. na nákup výstroje a výzbroje (např. tretry, rozdělovač na 100 m překážek, hadice na štafetu dvojic), odměny trenérů, úhradu nájemného na běžecké atletické dráze a startovné na soutěžích.

Za poskytnutou podporu děkujeme!