Po vydatném lokálním dešti byla naše jednotka vyslána 31. května ve večerních hodinách do Kopřivnice sídliště sever. Jednotka spolu s dalšími 17 jednotky postupně byla posílána zřízeným mobilním operačním střediskem na stanici JSDH Kopřivnice na další adresy V Kopřivnici a Lubině, kde jsme čerpali vodu a odstraňovali naplaveniny z kanálových vpustí. Jednotka se na základnu

vrátila po 1 hodině ranní.

Více info zde:

další fotky zde: