V poslední dubnový večer jsme se sešli u naší hasičárny, abychom postavili máj, jakmile byla májka postavena, byl slavnostně představen členům sboru a šampaňským pokřtěn náš nový dopravní automobil IVECO DAILY. Po  prohlídce byli zájemci o svezení provezení naší obci, což se líbilo hlavně dětem. Večer pak pokračoval posezením, opékáním špekáčku a naše matky byly obdarované ke dni matek. Nakonec jsme si ještě promítli video z masopustního průvodu a Pochování basy. Ti nejvytrvalejší pak hlídali májku až do rána.

další foto