4.10. 2019 4:34

Jednotka SDH Mniší vyjela na žádost IBC Ostrava k požáru garáže v Mniší č.22 . Po  příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o rozvinutý požár garáže bez motorového vozidla. Před příjezdem jednotky  byl majitelem vypnut přívod el. proudu do zasaženého  objektu i přilehlých části. Jednotka zahájila zásah použitím PHP práškovým a dvěma hasicíma koulema (ELIDE FIRE). Po krátkodobém přerušení plamenného hoření došlo k opětovnému hoření. Poté jednotka vytvořila pomocí 2 hadic “B” přívodní vedení a rozvinula od rozdělovače dva útočné proudy “C”.   Po příjezdu  JSDH Kopřivnice, bylo na jejich CAS 20  napojeno dopravní vedení a začaly hasební práce. Po příjezdu jednotky HZS Nový Jičín  její velitel převzal  velení u zásahu.  Naše jednotka vytvořila ještě třetí útočný proud od rozdělovače a pokračovala s ostatními jednotkami v hašení, rozebíraní konstrukcí, dohašování skrytých ohnisek a vynášení předmětů z objektu. V 6:15 vystřídal Svatopluka Holuba Zbyněk Beler a velení jednotky převzal Jakub Marák. Po likvidaci požáru  naše jednotka společně s CAS 30 T 815-7 JSDH Kopřivnice zajišťovala dohled nad požářištěm .