V jednu hodinu noční dne 29.4. 2020 byla jednotka povolána k požáru nízké budovy. po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří pergola u č.p. 59 a včelín u souseda. požár byl již ve značném rozsahu.  Jednotka rozvinula hadicové vedení a od rozdělovače pak dva proudy.  po příjezdu JSDH Kopřivnice bylo napojeno vedení na CAS a bylo započato  s hašením. Za cca 1 hodinu byl požár likvidován a naše jednotka prováděla hlídku na místě do  šesté hodiny raní.  Na místě zasahovaly jednotky : JSDH Mniší, JSDH Kopřivnice, JSDH Frenštát p. R. HZS  MSK – NJ , policie ČR