O letních prázdninách (v sobotu 4. srpna 2018) jelo naše družstvo mladších žáků na pohárovou soutěž v požárním útoku, kterou pořádala sousední obec Hukvaldy. I když řada dětí z důvodu letních táborů a dovolených jet nemohla, podařilo se trenérům alespoň jedno družstvo sestavit. Některé děti tak musely závodily na postech, které za jiných okolností jsou obsazeny jinými dětmi. To se sice projevilo v zaváhání na rozdělovači, ale i tak se dětem podařilo nakonec požární útok dokončit ve velmi krásném čase 19 sekund. V celkovém hodnocení to znamenalo krásné 2. místo.