Stavění máje

V sobotu 28.dubna jsme u naší zbrojnice postavili májku. poté se posedělo, něco opeklo…Účast členů byla velká.