Moravskoslezský kraj v roce 2019 poskytl našemu sboru neinvestiční dotaci ve výši 76 700 Kč na realizaci projektu „Pořízení hasičských vycházkových stejnokrojů z důvodu udržení a rozvoje tradice hasičské uniformovanosti SDH Mniší“.

Sbor v rámci tohoto projektu nakoupí pro své členy vycházkové stejnokroje včetně doplňků.

Za poskytnutou podporu děkujeme!