V sobotu 5. března 2016 se v tělocvičně ZŠ Lubina uskutečnila tradiční „minihalovka“ pro pozvaná družstva. Soutěžilo se ve třech disciplínách a to štafetě dvojic, uzlové štafetě a štafetě 5 x 20 m s překážkami. Náš sbor reprezentovala dvě družstva mladších žáků a jedno družstvo žáků starších. Mladší žáci obsadili v konečném pořadí  1. a 4. místo a starší žáci rovněž zvítězili.