Družstva mladších i starších žáků byla v letošním roce mj. zapojena i do ligy Floriánek Cup 2017. Jednalo se o seriál devíti soutěží, na kterých se soutěžilo v disciplínách požární útok s vodou, štafetě požárních dvojic, štafetě 4 x 60 m s překážkami či závodě požárnické všestrannosti. Každá soutěž byla vyhodnocena samostatně a zároveň se z ní dle umístění v jednotlivých disciplínách sbíraly body do celkového hodnocení ligy. Do ligy bylo v letošním roce zapojeno celkem 27 družstev, z toho 15 mladších a 12 starších. V celkovém hodnocení ligy se družstvo našich mladších žáků umístilo na 3. místě a družstvo žáků starších pak na místě čtvrtém. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho sboru.