Finanční podpora naší mládeže z MŠMT v roce 2019

V roce 2019 náš sbor obdržel z MŠMT (program Můj Klub) finanční podporu na projekt „Zajištění a rozvoj sportovní činnosti hasičské mládeže SDH Mniší v roce 2019“ ve výši 38 500 Kč. Dotace byla použita na úhradu nákladů související s tréninkovou i soutěžní činností dětí a mládeže do 23 let, tj. na nákup výstroje a výzbroje (tretry, běžecké kalhoty, šroubení a těsnění na savice, opasek MH), odměny trenérů, úhradu nájemného na běžecké atletické dráze a startovné na soutěžích.